Co je to daň z nabytí nemovitých věcí – změny v roce 2021?

daň z nabytí

Daň z nabytí nemovitých věcí neboli majetková daň, je částka, kterou platil kupující při nákupu nemovitosti. Její hodnota byla ve výši čtyř procent hodnoty nemovitosti. Kupující byl povinen daňové přiznání podat do třech měsíců od konce měsíce, ve kterém nemovitost nabyl, a to na finanční úřad v kraji, kde se nemovitost nachází.

V roce 2020 došlo k významné změně daně z nabytí nemovitých věcí. Kdo už ji platit nemusí, a co všechno se změnilo?

  1. září 2020 poslanci definitivně potvrdili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a o tři dny později to stvrdil svým podpisem i prezident České republiky, Miloš Zeman. Povinnost platit tuto daň zaniká zpětně, a to od 1. prosince 2019. Týká se tak všech osob, kteří dokončili vklad své nemovitosti na katastr v prosinci 2019 a později.

Povinnost platit daň z nabytí nemovitých věcí sice zanikla, ovšem každoroční daň z nemovitosti platí i nadále. Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020 je možné podat až do 1. dubna 2021. Daň z nemovitých věcí je pak nutná uhradit nejpozději do 31. května. V případě, že je její hodnota vyšší než 5 tisíc korun, je možné si platbu rozdělit na dvě části, s tím, že jednu musíte uhradit do 31. května a druhou do 30. prosince.

Nemovité věci mohou být oproštěny od daně po dobu maximálně pěti let, a to z důvodu živelné pohromy, nebo mimořádné události, jako je například povodeň, extrémní sucho, vichřice nebo pandemie.

Co se se změnou daně z nabytí nemovitých věcí nemění?

Kupující si stále mohou od základu daně z příjmu odečítat úroky z úvěru na bydlení. Tato možnost zůstává, ovšem změnila se její výše. Současný limit je stanovený na 300 tisíc korun a platí do 1. ledna 2022, poté se částka sníží na polovinu, tedy na 150 tisíc korun.

Částka, kterou si můžete od základu daně z příjmu odečíst, se určuje od výše úrokové sazby a počtu let do konce splatnosti vašeho úvěru na bydlení. Odpočet úroků můžete uplatnit jednou za rok, a to buďto v daňovém přiznání, nebo v ročním zúčtováním daní. Úroky z hypotéky si můžete odečíst pouze v případě, že na daních z příjmů zaplatíte za rok více, než je roční sleva na poplatníka – což je v současné době 27 840 Kč (měsíčně tedy 2 320 Kč).

Osobní realitní makléř pro Prahu, Prahu - východ, Posázaví a Benešovsko.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*