Daně a zase ty daně. Jak na daň z nemovitých věcí?

daně z prodeje nemovitosti

Majitelé domů, pozemků musí platit daň z nemovitých věcí. Jak na daně při jejich prodeji, darování nebo dědictví se podíváme na jednotlivých případech. Základní informace která daň je která.

[hana-code-insert name=’google‘ /]

 • daň z nemovitých věcí – platí se každoročně každým vlastníkem nemovitosti
 • daň z nabytí nemovitých věcí – platí se jednorázově při koupi nemovitosti ve výši 4%
 • daň z příjmu – platí každý pracující občan ČR v některých případech se musí zahrnout i prodej nemovitosti

Povinnost uhradit daň při prodeji nemovitosti

 • daň z nemovitých věcí – je to daň, kterou platí majitel nemovitosti vlastnící ji k 1. lednu daného roku. Daň tedy hradí ten, který nemovitost v daném okamžiku má ve svém vlastnictví. Při prodeji nemovitosti v průběhu roku, následující rok platí daň tedy kupující, za předpokladu, že se v průběhu roku stane vlastníkem.
 • daň z nabytí nemovitých věcí – Do dubna 2016 ji platí prodávající, od dubna 2016 podle nové právní úpravy ji bude platit kupující. Samozřejmě za předpokladu, pokud se účastníci obchodu nedomluví jinak 🙂
 • daň z příjmu fyzických osob – daň platí každá majitel prodané nemovitosti za předpokladu, že nemovitost vlastnil kratší dobu než 5 let. Pokud měl majitel v nemovitosti trvalé bydliště, doba se zkracuje na 2 roky a dojde tak k osvobození od daně.

Při nutnosti platit daň z příjmu, se jedná o příjem podle §10 zákona o daních z příjmu a je nutné vyplnit přílohu číslo 2 daňového přiznání.

Termín pro podání a zaplacení daně je do 1. dubna, v případě že daňové přiznání podává daňový poradce, doba se prodlužuje o tři měsíce.

Základem daně je prodejní cena nemovitosti ponížená o cenu pořizovací. Daň je ve výši 15%.

Povinnost uhradit daň pro darování nemovitosti

 • tady dárce musí splnit oznamovací povinnost vůči finančnímu úřadu, žádné další daňové povinnosti nemá.

Povinnost uhradit daň při dědictví nemovitosti

 • daň z nemovitých věcí nutné podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna dalšího roku a tuto daň nejpozději do konce května uhradit
 • daň z nabytí nemovitých věcí – při bezúplatném nabytí nemovitosti se daň neplatí
 • daň z příjmu fyzických osob – mezi příbuznými je dědictví od daně z příjmu osvobozeno. Tato daň se neplatí ani v případě, pokud se jedná o dědictví od nepříbuzného na základě odkazu majetku v závěti.

Povinnost uhradit daň při převodu družstevního podílu

 • daň z nemovitých věcí – družstevníci platí daň z nemovitosti v rámci nájemného.Samotné přiznání a daň platí družstvo.
 • daň z nabytí nemovitých věcí – u družstevního bytu neprodáváte nemovitost, ale převádíte členská práva, proto se daň neplatí.
 • daň z příjmu fyzických osob – pokud doba mezi nabytím členským práv a jejich převodem nepřesáhne 5 let, daň se neplatí. Pokud tomu tak není, postupuje se jako v případě prodeje nemovitosti.

 

Osobní realitní makléř pro Prahu, Prahu - východ, Posázaví a Benešovsko.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.*