Převést elektřinu a plyn na nájemce?

převod elektřiny na nájemce

Převést elektřinu a plyn na nájemce….Nebo riskovat a odebírat je na sebe?

Tuto otázku řeší snad každý pronajímatel:

Mám přepsat elektřinu a plyn na nájemce, aby si platil zálohy a vyúčtování přímo dodavateli sám? Nebo je mám ponechat napsané na sebe, vybírat od nájemce zálohy a jednou za rok je nájemci vyúčtovat?

Obě varianty jsou možné. A obě mají své výhody a nevýhody. Kterou tedy vybrat?

Pokud budou odběry přepsané na nájemce, máme o starost méně. Nemusíme při odchodu nájemce tyto odběry složitě přepočítávat a vše si vyřídí sám s dodavatelem.

Tedy pokud dodavatel nebude mít potíž s nájemcem…

Jestliže totiž nájemce nebude odběry platit, dodavatel po nějaké době dodávky do bytu přeruší. A za znovupřipojení bude požadovat poplatek.

Dobrou zprávou je fakt, že jestliže byl odběratelem elektřiny či plynu přímo nájemce, dluh za tyto odběry zůstává dluhem nájemce, nikoliv pronajímatele. I když bude tedy nájemce dlužit za elektřinu třeba 20.000 Kč, tuto částku bude dodavatel elektřiny či plynu vymáhat po nájemci (bydlícím už na jiné adrese), nikoliv po pronajímateli.

Znovupřipojení bytu poté, co byla měřidla odpojena, jsou však oddělenou záležitostí: Jestliže nájemce neplatil účty a dodavatel tak měřidlo spotřeby odmontoval, vlastník bytu bude muset požádat o jeho opětovné připojení. A protože tento zásah si objednává vlastník bytu, musí jej zaplatit právě on. Poplatek za znovupřipojení bude tedy platit pronajímatel. (Většinou. Někteří dodavatelé účtují tento poplatek tomu, kdo odpojení zavinil.) Např. dle ceníku ČEZ činí tento poplatek 1900 Kč za elektřinu, u RWE pak 1452 Kč za znovupřipojení plynu.

Tedy…

Pro: Přepisem odběru na nájemce se zbaví pronajímatel rizika vysokých nedoplatků. Nebude muset tyto odběry rovněž vyúčtovávat. Vymáhání nedoplatků realizuje na vlastní náklady sám dodavatel služeb.

Proti: Během doby nájmu nemá pronajímatel oficiálně jak zjistit, zda nájemce odběry platí či nikoliv. Při zániku nájmu je nutné odběry převést na pronajímatele (pokud nebude byt hned pronajímán dalšímu nájemci) nebo rovnou na dalšího nájemce… což znamená další nepopulární papírování. Pokud nebyly odběry uhrazeny, dodavatel odmontuje měřidla a za jejich opětovné zapojení bude muset zaplatit pronajímatel.

Uplyne-li od odpojení delší doba, musí žadatel o opětovné připojení doložit ještě revizní zprávu… a to jsou další náklady. (A u starších bytů může být těch nákladů s uvedením elektro či plynoinstalace do revizeschopného stavu více.) Uzavřel-li nájemce navíc s dodavatelem smlouvu na dobu určitou, mohou také nastat potíže s jejím ukončením. Jeden prodejce elektřiny účtuje např. sml. pokutu ve výši 5.000 Kč každému, kdo smlouvu předčasně vypoví. I když bude ale nájemce platit všechny své závazky včas, problém může vzniknout z obsahu smlouvy, kterou nájemce s dodavatelem energie uzavřel.

Proč?

Nájemci totiž ve snaze nakoupit služby co nejlevněji, podepíší mnohdy smlouvu s dodavatelem, který nabízí nejvýhodnější cenu. Tato smlouva je ale často fixovaná časem a nájemce se tak zavazuje odebírat (a platit určenou částku) po celou dobu trvání této smlouvy.

Pozor ale na to, že její délka nijak nesouvisí s dobou, na kterou si nájemce pronajal samotný byt. Pokud tedy doba nájmu bytu skončí, ale doba „povinného“ odběru energie od dodavatele stále trvá, nájemce se ocitne v situaci, kdy v bytě už sice nebydlí… ale přesto by měl dodavateli platit za odběr energie. Pokud by smlouvu předčasně vypověděl, u mnoha dodavatelů by musel platit smluvní pokutu. (U jednoho dosahuje např. částky 6.000 Kč.) Nájemce se chce těchto plateb přirozeně zbavit a navrhne tedy přepis odběru na vás nebo na nového nájemce. Vy ani nový nájemce ale s danou společností smlouvu uzavřít nechcete (máte např. lepší nabídku od jiného dodavatele) a problém je na světě.

Varianta, kterou volí většina pronajímatelů, je odběr energií na sebe. Odběratelem elektřiny i plynu jste i přes změny nájemců stále vy jako vlastník bytu. A od nájemců jen vybíráte každý měsíc zálohu stanovenou podle zkušenosti či předchozích odběrů.

Ano, je to sice administrativně náročnější, ale získáte tím větší kontrolu nad tím, co se bude dít s elektroměrem či plynoměrem. (A jak v investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ také popisujeme, k tomu i vyjednávací výhodu nad nájemcem, který nechce platit nebo se odmítá vystěhovat.)

Jednu nevýhodu to ale má, a velkou: Pokud nájemce spotřebuje víc, než kolik si předplatil v zálohách, nedoplatek musí dodavateli energie uhradit ten, kdo ji odebírá. A tím jste vy. Po nájemci pak musíte nedoplatek vymáhat sami.

Pokud si tedy ponecháte odběry energií na sobě, klientům doporučujeme, aby pravidelně prováděli kontrolu měřidel tak, aby zavčas odhalili nadměrnou spotřebu, která hrozí nedoplatkem.

Třeba když se nájemce rozhodne topit v bytě s plynovým topením pro větší pohodlí elektrickými přímotopy. Když začne na půdě rodinného domku pěstovat voňavé rostliny. Nebo když si v ložnici vytvoří ze starých počítačů stanoviště pro těžbu bitcoinů…

 

(c) Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz

Osobní realitní makléř pro Prahu, Prahu - východ, Posázaví a Benešovsko.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*