Miluše Průchová

Služby pana Lacka v oblasti obchodování s realitami byly pro mne bezproblémové, neboť je spolehlivý, pečlivý a po odborné stránce znalý zákonů a předpisů upravujících realitní trh. Je pro zákazníka dobrým partnerem a rádcem a snaží se pozitivně ovlivnit celý průběh realitního obchodu. Jeho služby doporučuji.

Miluše Průchová